Dinasoedd Cymru yn Methu â Chwrdd â Safonau Llygredd Aer Sefydliad Iechyd y Byd (WHO)

Mae data llygredd aer sydd wedi’i ddatgelu heddiw (01/05/18) yn dangos bod tair dinas a dwy dref yng Nghymru ar, neu dros safonau Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar gyfer llygredd aer gronynnau mân (PM2.5) - gyda'r gronfa ddata estynedig yn datgelu enghreifftiau newydd o aer peryglus o lygredig ledled y DU.

 

Mae Caerdydd, Cas-gwent, Casnewydd, Port Talbot ac Abertawe i gyd wedi methu â chwrdd â safonau WHO ar gyfer llygredd PM2.5.

 

Mae Cyfeillion y Ddaear yn galw ar y DU i gydymffurfio â safonau WHO ar gyfer llygredd aer.

 

Er bod ehangu cronfa ddata ansawdd aer WHO yn dangos ymwybyddiaeth gynyddol o'r argyfwng iechyd cyhoeddus o lygredd aer, mae hefyd yn pwysleisio ymhellach fod angen gwneud llawer mwy i lanhau'r aer yr ydym yn ei anadlu, a hynny’n gyflym.

 

Gall llygredd aer o ronynnau achosi canser yr ysgyfaint, a gwaethygu clefyd y galon a chlefyd yr ysgyfaint. Mae ymchwil wedi canfod nad oes yna gyfyngiad diogel o amlygiad.  Hefyd, rhan o'r stori yn unig sy’n cael ei hadrodd gan gronfa ddata llygredd aer y WHO, gan nad yw'n cynnwys ffigurau ar y nwyon nitrogen deuocsid angheuol sydd hefyd yn llygru ein haer ni ac yn niweidio ein hiechyd.

 

Dywedodd Jenny Bates, ymgyrchydd llygredd aer, Cyfeillion y Ddaear:

 

"Wrth i fwy o ddata ar ansawdd aer ddod ar gael, rydym yn gweld bod nifer brawychus o leoliadau sydd i fod ag awyr iach ledled DU, mewn gwirionedd ag aer peryglus o lygredig. Mae hyn yn dangos yr angen am ymchwil bellach, er mwyn i ni ddeall yn iawn a gwella cyflwr llygredd aer ledled y DU.

 

"Nid oes y fath beth â lefel ddiogel o lygredd aer, er bod blynyddoedd o hunanfoddhad y llywodraeth yn awgrymu eu bod nhw’n meddwl fel arall.

"Er mwyn iechyd a lles pawb, rydym angen i’r Strategaeth Ansawdd Aer sydd ar ddod i gymryd safbwynt pendant a mynd i'r afael â llygredd aer o bob ffynhonnell. Rydym angen mesurau, gan gynnwys rhwydwaith cenedlaethol cryfach o Barthau Aer Glân, cynllun sgrapio disel a buddsoddi mewn cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus i alluogi cymaint â phosibl o deithio heb gar. "

 

Mae’r safon ansawdd aer WHO ar gyfer PM2.5 yn gyfartaledd blynyddol o 10 microgram fesul metr giwbig. Mae’r trefi a’r dinasoedd canlynol o’r DU o gronfa ddata WHO ar y lefel hon neu’n uwch. *​

 

 1. Abertawe
 2. Armagh
 3. Biandrate
 4. Birmingham
 5. Brighton
 6. Bristol
 7. Caerdydd
 8. Carlisle
 9. Cas-gwent
 10. Casnewydd​
 11. Coventry
 12. Eastbourne
 13. Eccles
 14. Gibraltar
 15. Gillingham
 16. Grays
 17. Harlington
 18. Hull
 19. Leeds
 20. Leicester
 21. Liverpool
 22. London
 23. Londonderry
 24. Manchester
 25. Middlesbrough
 26. Newcastle Upon Tyne
 27. Norwich
 28. Nottingham
 29. Oxford
 30. Plymouth
 31. Port Talbot
 32. Portsmouth
 33. Preston
 34. Prestonpans
 35. Royal Leamington Spa
 36. Salford
 37. Saltash
 38. Sandy
 39. Scunthorpe
 40. Sheffield
 41. Southampton
 42. Southend-On-Sea
 43. Stanford-Le-Hope
 44. Stockton-On-Tees
 45. Stoke-On-Trent
 46. Storrington
 47. Thurrock
 48. Wigan
 49. York

*mae’r lleoliadau uchod wedi eu cymryd yn uniongyrchol o gronfa ddata WHO, sydd wedi talgrynnu’r ffigurau PM2.5 i’r rhif cyfan agosaf

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni